Windows domyślny w GRUB2

Aby trwale ustawić Windows jako domyślny w grub2, najlepiej jest podać wartość domyślną GRUB_DEFAULT jako ciąg znaków identyfikujący system (podając numer pozycji na liście, po aktualizacji dystrybucji linuxa przeważnie przybywają kolejne wpisy w menu, więc ponownie trzeba by było zmieniać domyślną pozycję). W tym celu trzeba:

1. Uruchomić terminal i sprawdzić listę dostępnych w menu gruba wpisów:

fgrep menuentry /boot/grub/grub.cfg

Powinna pojawić się lista w stylu:

menuentry 'Ubuntu, za pomocą… systemu Linux 2.6.38-13-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, za pomocą… systemu Linux 2.6.38-13-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, za pomocą… systemu Linux 2.6.38-8-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, za pomocą… systemu Linux 2.6.38-8-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, za pomocą… systemu Linux 2.6.35-28-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Ubuntu, za pomocą… systemu Linux 2.6.35-28-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)" --class windows --class os { 

Kopiujemy nazwę systemu wraz z podwójnym cudzysłowem, w moim przypadku "Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)"

2. Ustawić wybrany system jako domyślny, uruchamiając do edycji plik:

gksudo gedit /etc/default/grub

Odnaleźć linię, która zawiera GRUB_DEFAULT=0 (lub inną cyfrę) i ustawić na skopiowaną wartość, np.:

GRUB_DEFAULT="Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)"

po czym zapisać zmiany i zamknąć edytor.

3. Zaktualizować gruba poleceniem: sudo update-grub

Od teraz automatycznie wybierany będzie ustawiony wpis.

źródło: http://www.joewein.net/blog/2009/11/28/fix-windows-as-default-boot-on-ubuntu-9-10-with-grub2-loader/